Utan tandsköterska och tandhygienist, ingen tandläkarmottagning

Yrkesredskap

leende

Som tandläkare har jag min kunskap och min utrustning. Men jag skulle inte klara mig långt utan mina två följeslagare tandsköterskan och tandhygienisten. Utan tandsköterskor och tandhygienister, ingen tandläkarmottagning.

Tandhygienist

Tandhygienister ansvarar för det förebyggande arbetet på kliniken. De ser till att det inte blir några – ofta helt onödiga – hål och lagningar. Läs mer om tandhygienisternas förebyggande arbete mot karies här! Tandhygienister träffar många patienter. Ibland behandlar de faktiskt fler patienter än tandläkarna, och blir en länk mellan patient och tandläkare. Tandhygienister lär sig mycket av sitt praktiska yrke och blir med tiden som en halv tandläkare, väldigt skickliga yrkesmän och kvinnor.

Själv försöker jag ta vara på deras kunskap och utveckla deras yrkesroll. Därför har jag bekostat vidareutbildning åt flera tandtekniker som arbetat för mig. Vårt team får ett kunskapslyft, som kommer våra patienter till godo.

 

Tandsköterska

Tandsköterskan är lite av spindeln i nätet på mottagningen.  Ofta är det hon som kommer först om morgonen. Tandsköterskan öppnar mottagningen och gör i ordning innan resten av oss kommit. Tandsköterskorna är ofta gott sällskap. Och de står för mysfaktorn på mottagningen när de sätter på kaffe åt resten av oss.

 

Den viktigast delen i verksamhet är givetvis patienten. Hos tandläkaren händer ofta att patienterna blir lite nervösa.  Men patienterna tas väl om hand av tandsyrran. En av mina patienter Evy-Ann kom i kontakt med mig genom en tandsköterska som hon kände. Evy-Ann gjorde en verkligt omfattande behandling som du kan läsa om här. Men det som verkligen utmärker tandsköterskan är deras förmåga till multitasking.  Den främsta uppgiften är att assistera tandläkaren. Tänk då på att en modern tandläkare ofta behandlar två eller tre patienter på samma gång. Det är svårt nog att jobba på tre fall samtidig. Lägg då till att hon ofta måste lämna vårduppgifterna och gå ut och sköta kassan. Där tar hon itu med komplicerade datorsystem, inställda bokningar och ringande telefoner.

martha-portrait-2

Må Gott!

Martha Wedenmark, tandläkare

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Vill du vara med i diskussionen?
Lämna gärna ett ord!

Kommentera