Ätstörningar skadar tänder

Nedsliten nedre tandrad som en följd av bulemi. Foto: Jeffrey Dorfman via Wikimedia Commons Licens CC BY-SA 3.0

leendeÄtstörningar blir tyvärr allt vanligare. Vanligast är de hos flickor i tonåren, men såväl pojkar, flickor, äldre och yngre drabbas. Hetsätning och övervikt innebär risker för tänderna

För en bulemiker skadas tänderna dels av den osunda och ofta sockerhaltiga kosten. Men tänderna skadas mest av de självframkallade kräkningarna. Självsvält – som det heter – sitter i huvudet, men det är kroppen och tänderna som får betala priset. Personer som upprepade gånger kräks upp surt maginnehåll skadar så småningom sina tänder. Faktum är att det i många fall är det hos tandläkaren som ätstörningarna upptäcks.

Tandläkare upptäcker ätstörningar

Anorektiker och bulemiker kan lura sin omgivning, men en tandläkare ser på tänderna vad som pågår.
Tänderna blir nedslitna och känsliga. De gör ont. Emaljen slits ned och patienterna får fler hål i tänderna. Tänderna kan få ett genomskinligt utseende. Det är särskilt vanligt att framtänderna slits ned så att den övre, främre tandraden blir helt vågrät. Det påverkar i sin tur bettet och munmuskulatur. Långvarig självframkallad kräkning kan leda till muntorrhet, som förvärrar problemen.

Tänderna påminner varje dag

I värsta fall blir de förstörda tänderna en bitter påminnelse om ätstörningen, även efter att den upphört. En uppsättning tänder som skadats av magsyra kan återställas. En estetiskt inriktad tandläkare kan applicera skalfasader på nedslitna framtänder och få fram den vackra incisal-linjen igen. Om ovandelen av tänderna eller emaljen är skadad kan den ersättas med kronor. Kanske är det annan typ av behandling som behövs. Varje patientfall är unikt. En estetiskt inriktad tandläkare kan alltid ge tillbaka ett leende.

Du är alltid välkommen in på en konsultation. Jag kan tyvärr inte ge kostnadsförslag baserat på fotografier eller hörsägen. Jag behöver undersöka dig. Kontakta mig! 

Tandläkare Martha Wedenmark vid dörren till tandläkarmottagning

Må Gott!

Martha Wedenmark, tandläkare

P.S. Vill du läsa mer? Läs om syraskador på tänder till följd av ätstörningar på Wikipedia. Eller kanske en gammal men bra artikel i Aftonbladet “Jag har kräkts sönder mina tänder” D.S.