Tandimplantat – en fantastisk möjlighet

Tandimplantat är en relativt ny uppfinning inom tandvården. För patienter som saknar en eller flera tänder innebär det en revolutionerande förbättring, jämfört med äldre tiders “löständer”.

Efter upptäckten av det kroppsvänliga materialet titan blev det möjligt att skruva in s.k. fixturer i käken. I fixturen fästes proteser – ny konstgjord tand helt enkelt. Resultatet är tandimplantat – så gott som liktydigt med nya egna tänder. Behandlingen är säker och blir nästan alltid blir lyckad. Att få ett tandimplantat är en relativt omfattande process som kräver ett kirurgiskt ingrepp.

Samarbete med Sahlgrenska

Vi utför våra implantatbehandlingar i samarbete med käkkirurg Bertil Friberg som även arbetar på Odontologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi tillverkar den protetiska överkonstruktion medan Bertil Friberg utför det kirugiska ingreppet.