Tandimplantat – en fantastisk möjlighet

Tandimplantat är en relativt ny uppfinning inom tandvården. För patienter som saknar en eller flera tänder innebär det en  revolutionerande förbättring, om man jämför med de äldre “löständerna”.

Efter upptäckten av det kroppsvänliga materialet titan blev det möjligt att skruva in s.k. fixturer i käken. I fixturen fästes proteser – ny konstgjord tand helt enkelt. Resultatet är tandimplantat – så gott som liktydigt med nya egna tänder. Behandlingen är säker och blir nästan alltid blir lyckad. Att få ett tandimplantat är en relativt omfattande process som kräver ett kirurgiskt ingrepp.

Vi utför våra implantatbehandlingar i samarbete med käkkirurg Bertil Friberg som även arbetar på Odontologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi tillverkar den protetiska överkonstruktion medan Bertil Friberg utför det kirugiska ingreppet.

tandimplantat
Här syns skruven tydligt. Bild från Praktikertjänst.

tandimplantat
Ett s.k. singelimplantat – ett tandimplantat med enda tand som skruvats in. Bild från praktikertjänst.

Läs mer om den fullständiga processen på AlltOmMinaTänder