Smile Design och tankarna bakom den

florence_colgate222

FREDAG 28 JUNI 2013

Att skapa ett leende? Det gör man väl själv, när man skrattar? Inte är det väl tandläkaren som skapar leendet? Eller?

Det händer att patienter kommer till oss tandläkare och säger ”Jag vill ha sådana tänder”, med en bild på Halle Berry, Jennifer Lopez, Angelina Jolie eller någon annan känd person med skönt ansikte och vackra tänder. De flesta människor – tandläkare och icke-tandläkare – ser ett ansikte i stället för ett leende. Det är därför vi tandläkare måste se tänderna från ett annat perspektiv när vi arbetar med dem. Tänderna är del av ansiktet och måste passa in i ansiktets struktur. Ett ansikte är en så pass viktig och personlig av del oss, att minsta förändring kan upplevas som mycket omstörtande, på gott och på ont. Det finns exempelvis tre olika standardansiktsformer. Generellt kan man säga att ett ansikte antingen är fyrkantigt, balanserat eller avlångt.

Proportioner och uträkningar

Man vad är ett vackert ansikte? Det finns en ung kvinna i England vid namn Florence Colgate som enligt alla gängse bedömningar har det perfekta ansiktet. Alla proportioner är ”rätt”. Hon har en fullständigt rak lodrätt mittlinje i sitt ansikte som perfekt följer näsryggen och fortsätter ned mellan framtändernas mittglipa och slutar i mitten på hakan.  Medan de flesta ansiktens mittlinje är krokig, delas Colgates ansikte i två identiska halvor. Ett annat skönhetsmått är att dela ett ansikte tre trededelar på tvären från hårfäste till hakspets. Då skall första tredjedelen sträcka sig från hårfäste ned till ögonbrynens nedersta punkt, andra delen från ögonbrynens nedersta punkt till näsbasen (där ansiktet möter näsborrarna) och sista delen från näsbasen till hakans spets. Florence Colgate uppfyller detta och flera andra mått perfekt.

Vad som kan korrigeras

Men det är bara hon och en handfull andra som fått en sådan gåva. De flesta av oss har vanliga ansikten som vi tycker om. Vi vill att våra ansikten skall se så bra ut som möjligt efter de förutsättningar vi har. En amerikansk kollega Doktor Mike Koczarski’s höll nyligen ett fantastiskt föredrag om ansikten, tänder och strukturer. Ni kan själva se föredraget på film på You Tube. Där går han igenom de mesta av de bästa beräkningarna och proportionerna för ansikte, mun och tänder.

De bästa är att han går igenom vilka mått man har nytta av och inte. Som tandläkare kan man inte göra ansiktets mittlinje rak. Därför måste vi tandläkare fråga oss hela tiden; vad kan vi korrigera, vad kan vi inte korrigera? Vad har jag kontroll över och vad har jag inte kontroll över? Och vad tycker min patient? Och vad får det kosta?

Ingen hemlig kod

Ett vanligt exempel är det vi tandläkare kallar incisalkanten. Framtändernas skär – eller där de slutar om man så vill – är ett mycket viktigt mått. Framtänderna syns tydligt. De två främsta framtänderna i överkäken nöts gärna ned med åren. Framtändernas skär kallas incisalkanten. Avståndet från incisalkant och underläppen blir längre i takt med att tänderna slits. När en tandläkare skall återskapa ett par framtänder – exempelvis genom porslinsfasader – uppkommer frågan: Hur högt eller lågt skall den nya incisalkanten ligga? Detta är ett mått vi tandläkare kan kontrollera och korrigera. Ett riktvärde är att den övre incisalkanten sträcker sig två tredjedelar av ytan i den öppna munnen när patienten gör ett i-ljud. Men nu kommer en rad nya faktorer: Hur ser leendet ut med halvsluten mun, med normalt leende och med vidöppen mun? Hur korrigerar jag efter ålder och kön, och patienten tal? Det är nu tandläkarens kunskaper sätts på prov.

Det handlar inte om att följa den hemliga ”Da Vinci-koden” för skönhet och perfekta tänder. Skön kan man vara på 1000 och ett sätt, både med och utan ”rätt” proportioner. Snarare är det referenspunkter för oss tandläkare när vi skapar ett leende som passar in i ansiktet. Och man kan aldrig följa alla regler. När man skapar ett leende får man hela tiden kompromissa. Men tillslut får patienten ett leende som känns naturligt. Detta är smile design.

smile design

Må Gott!

Martha

P.S.  Om du är intresserad av vanlig tandvård, estetisk tandvård eller barntandvård, tveka inte att kontakta mig! D.S