Skolgårdar kan vara farliga arbetsplatser. Det fick Evy-Ann Robertson, 51 erfara. En missriktad fotboll träffade Evy-Ann i ansiktet så att två framtänder slogs ut.

Evy-Ann fick tillfälliga tänder, som det mest var problem med. Evy-Ann led dessutom av både muntorrhet och gnissling, så tänderna var svaga och slitna både här och där. Hos Martha Wedenmark fick Evy-Ann tillfälle att snygga till och återställa hela munnen en gång för alla. Och det var något att le åt.