Jessica svarade på ett erbjudande på Martha Wedenmarks Facebook-sida. Martha efterlyste patienter med mindre åkommor på framtänderna som kunde åtgärdas med den nya composit-tekniken Style Italiano. Det var ett erbjudande som Jessica Asp inte grunnade på särskilt länge .

– Jag tänkte direkt på mina fläckar som jag hade på tänderna. Jag skämdes så otroligt för mina tänder och jag ville verkligen få dom fixade. Jag tyckte till och med att det var jobbigt att gå till tandläkaren. Jag skickade in bilder på mina tänder och de hörde av sig samma dag. Martha ville prova att först bleka bort fläckarna. Men det fungerade inte. Då lade hon på composite-plast ovanför fläckarna.

Formen på Jessicas framtänder var – som hon säger själv – lite sneda och en aning nedslipade. Jessicas tänder korrigerades till den form och den längd som tänderna hade innan slitaget började.

– Hon lade på lite extra composite på topparna kan man säga. Hon förlängde dem, fortsätter Jessica.