leende

Många kollegor var på kurs med SACD Stockholm i helgen. SACD är en förening för kosmetiskt inriktade tandläkare som jag är medlem i. En tysk tandläkare som heter Otto Zuhr höll kursen. Otto Zuhr är lite av tandvårdens Albert Einstein. Han är mer intelligent än alla oss andra tillsammans och ser saker som ingen annan tycks se.

En sak som Otto Zuhr tror på är att rädda och bevara patientens egna tänder. Förr i tiden var tandläkaren mer lik smeden. Han drog ut dåliga tänder som inte gick att rädda. Det var liksom den enda kur vi hade att ta till. Med tiden blev vi tandläkare bättre och bättre på att rädda kvar tänder. Än idag får vi tandläkare dra ut tänder som är ”hopplösa”. Men Otto Zuhr är tandläkaren som vägrar acceptera hopplösa fall. Efter vad jag hört från kollegor, kunde Zuhr visa att majoriteten av ”hopplösa tänder” i själva verket går att rädda. Kroppens eget material är alltid bättre.

Otto Zuhr

Implantat är bra men inte alltid bäst

Idag vill många patienter ha tandimplantat. Attityden är ibland: ”Ryck ut, ge mig nytt”. Många tror att de får super-tänder som är bättre än originalet och som inte behöver borstas. Och så är det inte. Implantat är en fantastisk uppfinning. Men i de flesta fallen går tanden att räddas på andra sätt. Man kan återuppbygga både tand och tandkött. Men det krävs en tandläkare för att göra det och för att berätta om det.

Kunskap som inte kan ersättas

Riktig yrkeskunskap utvecklas hela tiden genom diskussioner och förbättringar. Det som var sant igår, är inte sant idag. Vi får nya erfarenheter. Det är därför jag är med i SACD, för att hela tiden lära mig det senaste. SACD hittar alltid de bästa föreläsarna.  Det är inte självklart att alla får träffa en tandläkare i framtiden. Det visar sig ofta i vården att samhället föredrar billiga lösningar, där det finns en viss felmarginal. Idag är det brist på tandsköterskor och tandhygienister.  Det talas om att installera tandläkarrobotar.

Alltid på patientens sida

Därför är det skönt med sådana forskare och tandläkare som Otto Zuhr, som inte nöjer sig med gårdagens kunskaper. Otto Zuhr tror nämligen alltid på kontakten mellan patienten och tandläkaren. Och han är alltid på patientens sida.  Det är skönt med tandläkare som hela tiden arbetar för att ge tandläkare större möjligheter att hjälpa patienter.

martha-portrait-2

Må Gott!

Martha Wedenmark, tandläkare