leende

Ingen behandling utan undersökning. Munnen är kroppens spegel. Flera hälsotillstånd påverkar tandhälsan. Man kan också ställa en tidig diagnos på flera olika åkommor genom att undersöka tänderna.  När vi utför en tandundersökning, är det mer än tänderna som undersöks. Så hur går en tandundersökning till? Vad är det man tittar på ?

Det allmänna hälsotillståndet

Många saker är intressanta: Mediciner du tar,  om du har huvudvärk, om du har högt blodtryck eller hjärtkärlbesvär. De kan ge värdefulla ledtrådar.

Ansikte och området runt munnen

De senaste åren har vi tandläkare blivit allt mer intresserad av käkarna och deras funktion. Hur väl arbetar käkarna? Har du över- eller underbett? Vilka egenskaper har dina läppar?

Bettet och bettfysiologin

Vi undersöker hur väl bettfunktionen fungerar. Biter du rakt eller snett? Biter du allt för hårt eller inte tillräckligt sammanbitet? Allt detta påverkar tändernas slitage.

Mun och munhåla

Bortsett från tänderna, hur är det ställt med resten av munnen? Alla mjukdelar i munnen kontrolleras. Hur är din saliv?

Tänderna

Viktigast givetvis. Vi bedömer tändernas ytor. Vi undersöker nivån av karies som förhärskar. Vi ser på tandsubstans, sprickor, slitage och andra typer av skador. Vi följer tidigare gjorda broar, fyllningar för att kontrollera deras täthet och kvalitet.

Tandlossningsgrad

Dina tänder måste ju sitta fast. Hur väl dina tänder fäster går att fastställa genom att undersöka tandköttsfickorna.

Röntgen

Vi tar nya röntenbilder och jämför dem med de tidigare. Då får vi situationen klar för oss.

Helhetssyn

Vi utvärderar alla data vi samlat fått in och sammanfattar det i ett undersökningsprotokoll. Där går vi igenom dels vad som bör åtgärdas omgående, dels hur du kan ändra dina vanor för att få bättre tandhälsa.

Prognos

Vi sammanställer en prognos, som baseras på undersökningen och dina förutsättningar. Vi ser på hälsotillstånd i allmänhet, risken för falerade ingrepp, samt risk för tandossning och karies.

martha-portrait-2

Må Gott!

Martha Wedenmark, tandläkare